מעוניין בהרצאה: Managing up – ניהול הקשר עם המנהל הממונה

שם מלא
מספר טלפון
כתובת דוא''ל
פרטי הזמנה
pageURL