מעוניין בהרצאה: התעצמות בית המשפט העליון בפוליטיקה הישראלית הרצאה, ללא משפטנים, על עולם הפוליטיקה של המשפט

שם מלא
מספר טלפון
כתובת דוא''ל
פרטי הזמנה
pageURL