מעוניין בהרצאה: חסמים בדרך להצלחה אי אפשר לראות בעין בלתי מזוינת – על גורמים מניעים ומעכבים בדרך להצלחה.

שם מלא
מספר טלפון
כתובת דוא''ל
פרטי הזמנה
pageURL